Vlaamse wapenexport: bezorgd zijn is niet genoeg
07-06-2016 -

Alle Vlaamse parlementsleden kregen de afgelopen twee weken meer dan 600 berichten in hun mailbox van bezorgde Vlamingen. "Ik wil met deze mail uw aandacht vragen voor een schrijnende tekortkoming van de Vlaamse wapenhandelwetgeving," schreven ze. "De Vlaamse regering weet amper waar Vlaamse wapens terecht komen. Volgens cijfers van het Vlaams Vredesinstituut schommelt het ongekend eindgebruik tussen 60 en 78 procent."

Op vrijdag 20 mei bezetten vredesactivisten meer dan 12 uur het dak van het wapenbedrijf Advionics. Omdat de export naar Saoedi-Arabië zo snel mogelijk moet stoppen. In de dagen die volgden stuurden meer dan 600 mensen een e-mail naar de Vlaamse parlementsleden. Met de vraag de gaten in de wapenexportwetgeving dringend te dichten.

Alle Vlaamse parlementsleden kregen de afgelopen twee weken meer dan 600 berichten in hun mailbox van bezorgde Vlamingen. "Ik wil met deze mail uw aandacht vragen voor een schrijnende tekortkoming van de Vlaamse wapenhandelwetgeving," schreven ze. "De Vlaamse regering weet amper waar Vlaamse wapens terecht komen. Volgens cijfers van het Vlaams Vredesinstituut schommelt het ongekend eindgebruik tussen 60 en 78 procent."

Saoedi-Arabië is op dit moment betrokken in een bloedige oorlog in Jemen. Uit onderzoek van het Vlaams Vredesinstituut blijkt dat de Saoedi's daarbij ook Vlaamse wapens inzetten. Zo bevatten hun Eurofighter gevechtsvliegtuigen radarsystemen van het Brugse bedrijf Advionics. En dat is wellicht nog maar het topje van de ijsberg. Minister-president Geert Bourgeois zei onlangs geen wapens meer uit te voeren naar Saoedi-Arabië. De 600 mailers stellen terecht de vraag: "Hoe kan de Vlaamse regering die belofte waarmaken, als we van het merendeel van de uitgevoerde wapens geen idee hebben waar ze terecht komen?"

Politieke partijen tegen wapenexport naar Saoedi-Arabië

Bijna alle politieke partijen reageerden op de e-mails. Vlaamse Parlementsleden van alle fracties lieten weten tegen verdere wapenexport naar Saoedi-Arabië te zijn. Enkel een reactie van CD&V bleef uit.

Tine Soens (sp.a) liet weten dat “Net zoals u ben ik ontzettend bezorgd over Vlaams militair materieel dat naar landen zoals Saudi-Arabië gaat, waar er systematisch grove schendingen van de mensenrechten gebeuren en die deelnemen aan een regionaal conflict met verschillende inbreuken op het internationaal humanitair recht.”
Wouter van Besien (Groen) zegt “dat Vlaanderen moet verbieden om wapens of onderdelen van wapens te exporteren naar gebieden in oorlog.”

Ook de meerderheidspartijen vinden dat wapenexport naar Saoedi Arabië helemaal geen goed idee is. Gwendolyn Rutten en Bart Somers (Open VLD) lieten weten dat “het verschrikkelijke conflict in Jemen en de dramatische humanitaire situatie een van de redenen is waarom ook Open Vld in het recente verleden zeer kritisch is geweest voor Saudi-Arabië in deze context, en (samen met CD&V en NV.A) heeft gevraagd dat Vlaanderen haar wapenhandel met het land opschort.”
Matthias Diependaele en Jan Van Esbroeck (NV-A) laten weten “ernstig bezorgd te zijn over de mensenrechtensituatie in Saoedi-Arabië”.

NV-A miskent problemen

Verder minimaliseren Diependaele en Van Esbroeck in hun reactie de problemen die er zijn. Volgens de NV-A'ers is “de uitvoer van militaire goederen vanuit Vlaanderen naar Saoedi-Arabië vandaag eigenlijk onbestaande.”

Het klopt dat er de laatste jaren officieel bijna geen Vlaamse wapens naar Soedi-Arabië gingen. Maar dat zijn enkel de wapens waarvan we weten waar ze terecht komen. Van meer dan 60 procent van de wapens die Vlaanderen verlaten, weten we niet wie de eindgebruiker is. De radarsystemen van Advionics bijvoorbeeld werden in eerste instantie geëxporteerd naar Duitsland, maar belandden uiteindelijk toch in Saoedi-Arabië.

Beweren dat de uitvoer van wapens naar Saoedi Arabië onbestaande is, is dus het probleem miskennen. Het toont dat de NV-A fractie de 600 gestuurde emails beter nog een tweede keer leest.

Er schort wat aan de regels

Ook Minister-president Geert Bourgeois, bevoegd voor wapenexport, reageerde op onze acties in een interview op WTV. Hij zegt dat de Vlaamse wapens die naar Europese buurlanden gaan niet kúnnen gecontroleerd worden onder de huidige wetgeving. Zelfs niet als die wapens daarna naar Saoedi-Arabië gaan. "Ik geef op dit ogenblik geen exportvergunningen voor Saoedi-Arabië. Wij trekken daar een ethische grens. Maar ik kan op grond van het decreet niet weigeren aan Vlaamse bedrijven om te exporteren naar buurlanden die ook in de Europese Unie zitten en die gebonden zijn aan dezelfde richtlijnen"

Het is duidelijk dat de Vlaamse regels voor wapenexport zo lek als een zeef zijn.

Wat nu?

Iedereen is het erover eens dat wapenexport naar Saoedi-Arabië geen goed idee is. Maar de voorstellen van politici om dit probleem aan te pakken schieten tekort, en vooral de meerderheidspartijen blijven steken in symbolische stellingname.

Zich 'ernstig bezorgd' tonen is niet genoeg. De hervorming van het wapenhandeldecreet in 2012 heeft de problemen gecreeërd die er nu zijn. Het is tijd om de fouten die toen gemaakt werden recht te zetten.

De evaluatie van het Vlaams wapenhandeldecreet die de komende maanden op de politieke agenda staat, is daar de ideale gelegenheid voor. Dit is hét moment om de daad bij het woord te voegen en te zorgen dat er geen wapens meer via een omweg in Saoedi-Arabië belanden. Want zolang de Vlaamse regering niet weet waar haar wapens terecht komen, blijft het Vlaams wapenexportbeleid in het duister tasten.

---
Vredesactie formuleert in deze politieke nota een aantal aanbevelingen voor een waterdichte wapenexportwetgeving. We volgen de evaluatie van de wapenexportregels in het parlement op de voet en houden je op de hoogte via onze digitale nieuwsbrief en facebookpagina.

Lees meer over wapenhandel in Vlaanderen in dit dossier.

 

Actievoerders bezetten meer dan 12 uur dak wapenbedrijf
20-05-2016 -

Vanochtend vroeg klommen vredesactivisten op het dak van het wapenbedrijf Advionics in Oostkamp. Ze ontrolden er spandoeken en sloegen er hun tenten op. Met hun actie klagen ze de export van Vlaamse wapens naar Saoedi-Arabië aan. De Vlaamse regering moet de gaten in de wapenexportwetgeving dichten.

Een hele dag kampeerden ze in zon, regen en wind op het dak. Ondertussen kwamen sympathisanten hun steun betuigen. Ook personeelsleden van Advionics waren niet te vinden voor de export van hun producten naar Saoedi-Arabië: "Ik had geen idee, dat kan eigenlijk niet. Ik ga er met mijn collega's over praten. Mag ik mee op het dak?". Na meer dan 12 uur greep de politie in en ontruimde het terrein.

Onderzoek van het Vlaams Vredesinstituut onthulde dat de Saoedische Eurofighter gevechtsvliegtuigen uitgerust zijn met radarapparatuur geproduceerd door Advionics. Deze werden in eerste instantie geëxporteerd naar Duitsland, maar belandden uiteindelijk toch in Saoedi-Arabië. De Vlaamse regering weet van niets.

De Vlaamse overheid heeft er geen flauw benul van waar haar wapens terechtkomen. Amper de helft van de Vlaamse wapenhandel wordt nog gecontroleerd. En van die helft die wel nog gecontroleerd wordt, weten we in twee derde van de gevallen niet waar deze wapens uiteindelijk terecht komen. De Vlaamse wapenexportwetgeving is zo lek als een zeef. “De actie is een krachtig signaal aan de Vlaamse regering. Vlaanderen moet dringend werk maken van een grondige herziening van het wapenhandeldecreet.”, laat Bram Vranken van Vredesactie weten. “Daarom lanceren wij vandaag nog een emailactie om de Vlaamse parlementsleden daartoe aan te sporen.”

Geert Bourgeois geeft toe: decreet houdt foute wapenexport niet tegen

Minister-president Geert Bourgeois reageerde ondertussen via WTV. Hij zegt dat de wapens die naar Europese buurlanden gaan inderdaad niet kunnen gecontroleerd worden onder het huidige decreet. Zelfs niet als die wapens naar Saoedi Arabië gaan.

“Officieel voert Vlaanderen geen wapens uit naar Saoedi-Arabië. Iedereen is het erover eens dat dat geen goed idee is. Ook bevoegd minister Geert Bourgeois," zegt Bram Vranken van Vredesactie. Geert Bourgeois geeft toe dat hij de export van wapens onder het huidige decreet niet kan controleren. Dit is exact wat wij vandaag aanklagen met onze actie. Het is goed dat Bourgeois de gebreken van het decreet onderkent. We roepen de minister-president op om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Oppositiepartijen steunen actievoerders

De oppositiepartijen Groen, sp.a en pvda schaarden zich achter de actie. "We hebben in het Vlaams Parlement al voorstellen ingediend om de wapenhandel met Saoedi-Arabië te stoppen, maar die voorstellen zijn weggestemd. Volgende woensdag staat er opnieuw een voorstel op de agenda. We vragen met aandrang dat het voorstel wordt goedgekeurd.", zegt Vlaams parlementslid Tine Soens van de sp.a.

Ook Vlaams parlementslid Wouter van Besien reageerde: “"Ik heb een voorstel van decreet ingediend om die juridische basis voor zo'n Vlaams wapenembargo in te voeren. Laten we dit woensdag stemmen, dan kan de Vlaamse regering vervolgens onmiddellijk Saoedi-Arabië op de lijst zetten.”

Actievoerders op dak wapenbedrijf eisen exportstop naar Saoedi-Arabië
19-05-2016 -

Vredesactivisten voeren op dit moment actie aan het wapenbedrijf Advionics in Oostkamp. Ze klommen vanochtend vroeg op het dak van het bedrijf, ontrolden spandoeken en hebben er hun tenten opgezet. Met hun actie klagen ze de export van Vlaamse wapens naar Saoedi-Arabië aan. Ze willen dat de Vlaamse regering de gaten in de wapenexportwetgeving dicht.

Vredesactivisten voeren op dit moment actie aan het wapenbedrijf Advionics in Oostkamp. Ze klommen vanochtend vroeg op het dak van het bedrijf, ontrolden spandoeken en hebben er hun tenten opgezet. Met hun actie klagen ze de export van Vlaamse wapens naar Saoedi-Arabië aan. Ze willen dat de Vlaamse regering de gaten in de wapenexportwetgeving dicht.

Onderzoek van het Vlaams Vredesinstituut onthulde dat de Saoedische Eurofighter gevechtsvliegtuigen uitgerust zijn met radarapparatuur geproduceerd door Advionics. Deze werden in eerste instantie geëxporteerd naar Duitsland, maar belandden uiteindelijk toch in Saoedi-Arabië. De Vlaamse regering weet van niets.

“De radars die hier in Oostkamp zijn geproduceerd, worden door de Saoedische luchtmacht gebruikt voor het bombarderen van Jemen. Ze bombarderen er ziekenhuizen, vluchtelingenkampen en andere burgerinfrastructuur. Dat hierbij Vlaamse wapens worden ingezet is hallucinant. Wij vertrekken niet voordat de Vlaamse regering hier iets aan doet.”, zegt één van de actievoerders.

Vlaanderen exporteert, Saoedi-Arabië bombardeert

Tijdens een radio-interview begin dit jaar beweerde Vlaams minister-president Bourgeois dat Vlaanderen een volledig zicht heeft op de eindbestemming van zijn wapentuig. Dat is een flagrante leugen. De Vlaamse overheid heeft er in werkelijkheid geen flauw benul van waar haar wapens terecht komen. Tussen de 60% en de 78% van het eindgebruik is ongekend. Het Vlaamse wapenhandeldecreet werkt met een systeem van algemene vergunningen. Het eindgebruik van een algemene vergunning is per definitie ongeweten.
"Afwegingen inzake veiligheid, vrede en mensenrechten worden bij het huisvuil gezet ten voordele van economisch gewin,"zegt Bram Vranken van Vredesactie. "Het Saoedisch gebruik van de radarsystemen van Advionics zijn een schrijnend voorbeeld van de gevolgen van zo'n beleid."

Vlaamse regering kan haar beloften niet waarmaken

In januari zei minister-president Geert Bourgeois in 'De Zevende Dag' dat het zeer onwaarschijnlijk was dat er de komende tijd nog wapens uitgevoerd zullen worden naar Saoedi-Arabië. De minister-president bluft.
“Officieel voert Vlaanderen geen wapens uit naar Saoedi-Arabië. Iedereen is het erover eens dat dat geen goed idee is. Ook bevoegd minister Geert Bourgeois," zegt Bram Vranken van Vredesactie. "Maar uit onderzoek blijkt dat de onderdelen van Advionics via een omweg toch in Saoedi-Arabië terecht komen. Zonder een grondige herziening van het wapenhandeldecreet kan Bourgeois onmogelijk zijn eigen beloften waarmaken".

Eén van de actievoerders zegt vanop het dak: "Ik vind het totaal onverantwoord om zomaar wapens uit te voeren zonder dat we zelfs maar weten waar ze terecht komen. Wapenexport leidt niet tot een veiliger Europa in een veiligere wereld. Integendeel. De conflicten in het Midden-Oosten worden mede in stand gehouden door onze wapens. Dat moet zo snel mogelijk stoppen."

-------

Meer weten over wapenhandel in Vlaanderen?

 

Lees ons dossier.
Like en volg onze facebookpagina.
 

 

Dossier Vlaamse wapenexport
19-05-2016 -

België is het enige land ter wereld waar het wapenhandelbeleid een regionale bevoegdheid is. De Belgische wapenindustrie bestaat uit twee industrieën die fundamenteel van elkaar verschillen. De Waalse wapenindustrie maakt voornamelijk vuurwapens, bommen en granaten. Haar Vlaamse tegenhanger produceert vooral hoogtechnologische onderdelen

Wapens zijn geen appelen en peren. Het zijn geen neutrale producten. Wapens die vandaag verhandeld worden blijven de komende decennia operationeel en kunnen gebruikt worden bij mensenrechtenschendingen en oorlogen en terecht komen bij gewapende groeperingen. Een strikte controle van wapenexport is daarom een absolute noodzakelijkheid.

Ook België exporteert wapens. België staat ongeveer in voor 2 à 3 procent van de totale Europese wapenexport. Op het gebied van vuurwapens (FN Herstal) en munitie (FN Zutendaal) behoort België echter tot één van de Europese koplopers, samen met landen zoals Duitsland en Oostenrijk.

België is het enige land ter wereld waar het wapenhandelbeleid een regionale bevoegdheid is. Het zijn de gewesten die in 2003 de verantwoordelijkheid kregen over de wapenexport. Dit na commotie over een vergunning van 5500 vuurwapens aan Nepal, een land in burgeroorlog. De reactie van de Belgische politiek was even voorspelbaar als hallucinant. In plaats van te kiezen voor een ethische wapenexport, werd er beslist wapenhandel te regionaliseren. Brussel, Vlaanderen en Wallonië voeren vanaf 2003 elk een eigen wapenexportbeleid.

België: twee verschillende wapenindustrieën

De Belgische wapenindustrie bestaat feitelijk uit twee industrieën die fundamenteel van elkaar verschillen. De Waalse wapenindustrie maakt voornamelijk vuurwapens (FN Herstal), bommen en granaten (Mecar, Forges de Zeebrugge). Jaarlijks schommelt de waarde van de export rond 600 miljoen euro, met Saoedi-Arabië en de Verenigde Staten als belangrijkste exportbestemmingen.

De Vlaamse wapenindustrie daarentegen produceert vooral hoogtechnologische onderdelen. Het gaat dan bijvoorbeeld over beeldschermen (Esterline Belgium), vuurgeleidingssystemen (OIP Systems) en radars (Advionics). De jaarlijkse Vlaamse export schommelde in de periode 2004 tot 2012 tussen 155 en 320 miljoen euro.

Vlaamse wapens worden vaak geëxporteerd naar wapenbedrijven in andere landen, waar deze onderdelen vervolgens worden geïntegreerd in tanks, gevechtsvliegtuigen, duikboten, enzovoort. In 2015 had 69,4 procent van de Vlaamse wapens de 'defensiegerelateerde industrie' als bestemming. De belangrijkste landen waar Vlaamse wapens tussen 2010 en 2015 terechtkwamen, waren de Verenigde Staten, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland en Frankrijk.

De meeste van de Vlaamse wapens blijven echter niet in deze landen, maar worden wereldwijd verder geëxporteerd. Hoewel de Vlaamse overheid zelden weet waar deze wapens dan precies terecht komen, duiken er de afgelopen jaren regelmatig bewijzen op van Vlaamse wapens die gebruikt worden in conflictgebieden. Tactica voertuigen, geassembleerd door het bedrijf Mol Cy, werden gebruikt voor het gewelddadig onderdrukken van de opstand in Bahrein. Emerati oorlogsschepen met Vlaamse beeldschermen worden ingezet voor een maritieme blokkade van Jemen. En ook de Saoedi-Arabische gevechtsvliegtuigen die burgerdoelen in Jemen bombarderen, bevatten Vlaamse radarapparatuur.

Ongekend eindgebruik: de achilleshiel van het Vlaamse exportbeleid

In 2009 keurde de Europese Unie een richtlijn goed die de Europese wapenhandel liberaliseert. De vergunningsplicht voor wapenbedrijven werd hierdoor grondig afgebouwd en de exportcontroles drastisch versoepeld. Wapenbedrijven kunnen hun wapentuig vlot doorvoeren van het ene Europese land naar het andere en het vervolgens via het land met de meest lakse exportregels exporteren buiten de Europese grenzen.

Bij het implementeren van deze Europese richtlijn koos Vlaanderen ervoor om nog veel verder te gaan dan door Europa geëist. Vlaanderen heeft de facto haar wapenexportbeleid uitbesteed.

Het Vlaamse wapenhandeldecreet introduceerde namelijk een systeem van algemene vergunningen. Het eindgebruik van een algemene vergunning is per definitie ongeweten. Hierdoor heeft de Vlaamse overheid er geen flauw benul van waar haar wapens terecht komen. In 2015 was 69,4 procent van het eindgebruik ongekend. Dat is een constante. Onderzoek van het Vlaams Vredesinstituut wijst uit dat het ongekend eindgebruik de afgelopen jaren schommelde tussen 60 en 78 procent van de totaal vergunde wapenexport. Afwegingen inzake veiligheid, vrede en mensenrechten worden bij het huisvuil gezet ten voordele van economisch gewin.

Een typisch voorbeeld hiervan zijn de radarsystemen geproduceerd door het bedrijf Advionics. Al jarenlang produceert dit bedrijf radarsystemen voor de Duitse wapenindustrie. Waar deze radars uiteindelijk terecht komen, is onbekend. In 2011 publiceerde het Vlaams Vredesinstituut een onderzoek waaruit bleek dat deze radarsystemen in Duitsland werden geïntegreerd in de Saoedi-Arabische Eurofighter Typhoon gevechtsvliegtuigen. Deze gevechtsvliegtuigen worden momenteel op grootschalige wijze ingezet in de oorlog in Jemen.

De vangnetclausule: Helft wapenexport van de radar

En het wordt nog erger, Vlaanderen heeft een wapenhandeldecreet dat de helft van de Vlaamse wapenexport onttrekt aan iedere vorm van controle. Het gaat hierbij voornamelijk om beeldschermen uitgerust voor militair gebruik, geproduceerd door Esterline Belgium, het voormalige Barco. Deze beeldschermen worden geïntegreerd in allerlei wapens, gaande van onderzeeërs, pantservoertuigen, oorlogsschepen tot gevechtsvliegtuigen. Voor de inwerkingtreding van het Vlaams wapenhandeldecreet werden deze beeldschermen gecontroleerd door een zogenaamde 'vangnetclausule'. Door een aanpassing aan deze clausule, is echter iedere controle van dit soort wapens weggevallen.

De Vlaamse regering heeft het controlebeleid uitgekleed tot op het bod. Amper de helft van de Vlaamse wapenhandel wordt nog gecontroleerd. En van die helft die wel nog controleplichtig is, wisten we in 2015 in bijna 70 procent van de gevallen niet waar deze wapens uiteindelijk terecht zouden komen. Dit zet de deur open voor een totaal ongecontroleerd beleid dat ten koste gaat van vrede, veiligheid en respect voor de mensenrechten.

---------
In de zomer van 2016 staat de optimalisatie van het Vlaams wapenhandeldecreet op de politieke agenda. Dit is broodnodig. Het wapenhandeldecreet van 2012 heeft een aantal grote tekortkomingen. Vredesactie formuleert in deze politieke nota een aantal aanbevelingen voor een waterdichte wapenexportwetgeving.

Politieke nota: aanbevelingen voor een sluitende Vlaamse wapenexportwetgeving
19-05-2016 -

In de zomer en het najaar van 2016 staat de optimalisatie van het Vlaams wapenhandeldecreet op de politieke agenda. Dit is broodnodig. Het wapenhandeldecreet van 2012 heeft een aantal grote tekortkomingen. Vredesactie formuleert in deze politieke nota een aantal aanbevelingen voor een sluitende wapenexportwetgeving

In de zomer en het najaar van 2016 staat de optimalisatie van het Vlaams wapenhandeldecreet op de politieke agenda. Dit is broodnodig. Het wapenhandeldecreet van 2012 heeft een aantal grote tekortkomingen. Vredesactie formuleert in deze politieke nota een aantal aanbevelingen voor een sluitende wapenexportwetgeving

Nieuw EU rapport: verviervoudiging Belgische export naar Saoedi Arabië
09-05-2016 -

De Europese Raad haar jaarlijks rapport over Europese wapenhandel. “De cijfers zijn uiterst zorgwekkend,” zegt ENAAT, het Europees Netwerk tegen Wapenhandel. Het rapport toont aan dat in 2014 de Europese wapenexport naar het Midden Oosten ongekende hoogtes bereikte met 31,5 miljard euro aan exportvergunningen. Ook de Belgische export naar Saoedi Arabië was nooit eerder zo hoog. In totaal werd er voor bijna 400 miljoen aan exportvergunningen uitgereikt, voornamelijk voor vuurwapens en ammunitie.

Volgens het EU-rapport keurden de Europese lidstaten export goed naar landen in oorlog en landen die de mensenrechten schenden. Onder andere Saoedi-Arabië (3,9 miljard euro), Qatar (11,5 miljard euro), Egypte (6,15 miljard euro) en Israël (998 miljoen euro) zijn belangrijke exportbestemmingen.

EU-lidstaten verkopen de meeste wapens aan een regio die geplaagd wordt door grote conflicten en autoritaire regimes. Dit toont aan dat de Europese exportregels zo lek zijn als een zeef. Europese wapenexport draagt niet bij aan veiligheid maar is een brandstof van gewapend conflict wereldwijd.

ENAAT roept de EU op een omvattend antwoord op conflicten te geven door hun sociale, economische, milieu- en politieke oorzaken aan te pakken, in plaats van op te treden als pyromane brandweerman. “Het is tijd dat vrede en veiligheid voorrang krijgen op winstbejag en nationale rivaliteit” concluderen de ENAAT-lidorganisaties.

Belgische wapenexport nooit eerder zo hoog

De Belgische wapenexport was in 2014 nog nooit zo hoog. In totaal werd er voor een totaal van 4,5 miljard euro aan vergunningen uitgereikt. Saoedi Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten en Pakistan zijn landen waar een groot deel van de Belgische export naartoe ging.

Het leeuwendeel van de export is bestemd voor Canada. Dit is echter misleidend. Deze vergunning heeft Saoedi Arabië als eindbestemming. In Canada worden de vergunde geschutskoepels immers enkel geïntegreerd in tanks, waarna ze naar de Saoedische krijgsmacht uitgevoerd worden.

'EU rapport te laat, incompleet en inconsistent'

ENAAT heeft verder forse kritiek op de laattijdigheid van het EU-rapport. “Ondanks verzoeken van het Europees Parlement en het middenveld is het Rapport ook dit jaar weer te laat gepubliceerd, incompleet en zijn de cijfers inconsistent.” aldus ENAAT.

Sommige landen houden zich bovendien niet aan de gemeenschappelijke rapportagestandaard, waardoor het onmogelijk is om tussen landen te vergelijken. De grootste Europese wapenexporteurs, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Italië en Duitsland, rapporteren bovendien onvolledig.

De late publicatie van deze cijfers maakt van de democratische controle een farce. Wapenexportcijfers van januari 2014 worden 27 maanden na afgifte van exportvergunningen pas bediscussieerd. Als de EU en de lidstaten wapenexportcontrole serieus nemen moet dit dringend verbeteren.

Saoedi-Arabië toont wat er hapert aan ons wapenexportbeleid
18-04-2016 -

Met 25 procent van de wereldwijde wapenimport op zijn conto, geraakt het Midden-Oosten steeds meer in een wapenwedloop verzeild. In vergelijking met de periode 2006-2010 is de wapenimport met 7 procent gestegen. De geopolitieke machtsstrijd tussen Saoedi-Arabië en Iran en de toenemende instabiliteit in de regio hebben hier veel mee te maken. Europese wapenbedrijven wrijven zich ondertussen in de handen en slepen wapendeals in de wacht ter waarde van miljarden euro’s.

In een regio die zo al verzadigd is van wapens, spant Saoedi-Arabië de kroon. Volgens cijfers van het International Institute for Strategic Studies (IISS) heeft het land het derde grootste defensiebudget ter wereld. Met slechts 30 miljoen inwoners spendeerde Saoedi-Arabië in 2015 meer dan 80 miljard euro aan defensie. Enkel China en de Verenigde Staten besteedden meer. Het Saoedi-Arabische regime spendeert tien procent van het BBP aan haar leger en is volgens het Zweedse onderzoeksinstituut SIPRI de tweede grootste wapenimporteur ter wereld. Zeven procent van de wereldwijde wapentrafiek gaat naar Saoedi-Arabië, bijna een verdrievoudiging in vergelijking met de periode 2006-2010.

Sinds een jaar zet Saoedi-Arabië deze wapens massaal in in de oorlog in Jemen, met desastreuze gevolgen. De Verenigde Naties hebben maar liefst 119 inbreuken door de Saoedi-Arabisch geleide coalitie van het internationaal humanitair recht gedocumenteerd. De Saoedi-Arabische luchtmacht bombardeert systematisch ziekenhuizen, vluchtelingenkampen en andere burgerinfrastructuur. Door een blokkade van de import van medicijnen en voedsel, lijdt meer dan tachtig procent van de bevolking honger. Tienduizenden Jemenieten ontvluchtten ondertussen hun land naar de hoorn van Afrika.

Europa hofleverancier van Saoedi -Arabische oorlogsmachine

Het officiële standpunt luidt dat Europese lidstaten niet betrokken zijn in het conflict in Jemen. Achter de schermen wordt Saoedi-Arabië echter niets in weg gelegd en spelen de lidstaten een uiterst bedenkelijke rol in het conflict.

In de periode 2009-2014 kwam 56 procent van alle Saoedi-Arabische import uit Europa. Tussen 2009 en 2013 vergunden de Europese landen voor 19 miljard aan wapenexport naar Saoedi-Arabië. Zo worden de in het Verenigd Koninkrijk geproduceerde Eurofighter-bommenwerpers massaal ingezet voor het bombarderen boven Jemen. Onderzoek van de website Reported.ly bracht eerder al in beeld hoe Italië bommen exporteert die ingezet worden door de Saoedi-Arabisch geleide coalitie.

Ook België is een belangrijke exporteur van wapens aan het Saoedi- Arabische regime. FN Herstal is één van de belangrijkste leveranciers van vuurwapens aan het land. De wapenfabrikant CMI Defence haalde vorig jaar een gigantisch contract van 3,2 miljard euro aan kanonnen binnen, bestemd voor de Canadese industrie maar met eindbestemming Saoedi-Arabië.

Vlaamse wapens: niemand weet waar ze terecht komen

Rechtstreekse export vanuit Vlaanderen naar Saoedi-Arabië is beperkt. De Vlaamse defensie-industrie levert voornamelijk componenten aan andere Europese wapenbedrijven. Het is echter een mysterie waar deze Vlaamse wapens uiteindelijk terecht komen. Volgens onderzoek van het Vlaams Vredesinstituut is 60 tot 78 procent van het eindgebruik ongekend.

Toch duiken sporadisch bewijzen op dat ook Vlaamse wapens worden ingezet in de oorlog in Jemen. De Eurofighter bommen-werpers bijvoorbeeld bevatten Vlaamse radartechnologie geproduceerd door het Vlaamse bedrijf Advionics. Pantserwagens geassembleerd door het bedrijf Mol Cy, werden gebruikt door de Saoedi-Arabische nationale garde voor het neerslaan van volksprotesten in haar buurland Bahrein. In 2014 en 2015 vergunde de Vlaamse overheid wapenexport ter waarde van 6 miljoen euro aan de Verenigde Arabische Emiraten, één van de deelnemers aan de Saoedi-Arabisch geleide coalitie in Jemen.

Verzet loont

Steeds meer kritische stemmen kaarten de export naar Saoedi-Arabië aan. Eind februari nog stuurden burgers over heel Europa brieven naar hun Europarlementsleden om een wapenembargo te eisen. Een petitie wist op korte tijd bijna 800.000 handtekeningen te halen. Met succes: het Europees Parlement stemde voor een wapenembargo tegen Saoedi-Arabië. Europarlementslid Alyn Smith, één van de initiatiefnemer van de resolutie, liet na afloop van de stemming weten dat de acties een enorme duw in de rug waren om voor het embargo te stemmen.

In het Verenigd Koninkrijk, de grootste Europese leverancier van wapens aan Saoedi-Arabië, staat de regering onder druk om verdere export naar Saoedi-Arabië te staken. Onze Britse collega’s van Campaign Against the Arms Trade heeft de regering voor het hooggerechtshof gedaagd omwille van haar wapenexport naar Saoedi-Arabië.

Ook in Vlaanderen zag minister-president Bourgeois zich genoodzaakt geen vergunningen meer toe te kennen voor wapenexport naar het Saoedi-Arabische regime. Ondanks zijn toegeving begin dit jaar om geen export meer te vergunnen naar de Saoedi’s, weigert Bourgeois het land op de Vlaamse embargolijst te plaatsen.

De wapenexport naar Saoedi-Arabië toont dat de Europese wapenexportregels zo lek zijn als een zeef. Bovendien is Saoedi-Arabië slechts het topje van de ijsberg. Europese wapens duiken op in bloedige conflicten wereldwijd. Het is tijd dat Europa werk maakt van conflictpreventie en de wapenhandel stopt.

Engelse rechter spreekt Belgische vredesactivisten vrij
15-04-2016 -

De rechter besliste vandaag dat de acht onschuldig zijn, omdat hun actie de bedoeling had om oorlogsmisdaden te voorkomen.

15/04/2016 - In Londen heeft de rechter vandaag acht activisten, waaronder drie belgen, vrijgesproken voor het blokkeren van een weg. De acht voerden vorig jaar actie tegen de DSEI wapenbeurs, één van de grootste wapenbeurzen ter wereld. Honderden mensen blokkeerden toen een week lang op vreedzame wijze de toegangswegen om de opbouw van deze wapenbeurs tegen te houden, acht van hen werden vervolgd.

De rechter besliste vandaag dat de acht onschuldig zijn, omdat hun actie de bedoeling had om oorlogsmisdaden te voorkomen. “Het Britse rechtsysteem laat toe dat een wet overtreden wordt om een grotere misdaad tegen te gaan. Dat was precies wat wij met onze actie probeerden te doen. Europese wapens maken immers wereldwijd vele slachtoffers,” zegt Bram Vranken, één van de vrijgesproken activisten.

De rechter volgt de beklaagde activisten in die redenering en zei in zijn verdict "there is compelling evidence that criminal activity was taking place at DSEI arms fair".
De rechter erkent hiermee dat burgers het recht hebben om actie te ondernemen tegen oorlogsmisdaden wereldwijd. "The governement has not taken appropriate action to stop these criminal activities from happening", aldus nog de rechter. De wapenhandel speelt een sleutelrol in het in stand houden van verwoestende conflicten, zoals de oorlog in Jemen. Als onze politici hun verantwoordelijkheid niet nemen, zijn burgers genoodzaakt om zelf iets te doen.

Op DSEI verkopen 1500 wapenbedrijven hun producten, gaande van geweren over tanks tot gevechtsvliegtuigen en oorlogsschepen. Meer dan 30 000 bezoekers komen er shoppen. De belangrijkste klanten zijn militaire delegaties uit meer dan 100 landen.
Ook regimes die de mensenrechten niet respecteren, landen die in staat van oorlog zijn en ontwikkelingslanden stonden op de gastenlijst. Zo waren onder andere Saoedi-Arabië, Qatar, Azerbeidzjan en Bahrein in 2015 uitgenodigd.

“Niet wij maar de DSEI wapenbeurs stond deze week op de beklaagdenbank. En het is de wapenbeurs die vandaag veroordeeld werd voor het faciliteren van oorlogsmisdaden”, zegt Vranken nog.

De rechtszaak vond plaats van 11 tot 15 april. Verschillende experts, waaronder Oliver Sprague van Amnesty International, getuigden over de DSEI wapenbeurs. De openbare aanklager kan nog in beroep gaan. Maandag volgt er een uitgebreider geschreven verdict

--------

Lees meer over de acties tegen DSEI in dit artikel
Lees de blog van Bram tijdens het proces.

BLOG: volg het proces van de Belgische vredesactivisten in Londen
11-04-2016 -

De activisten die in september actie voerden tegen de grootste wapenbeurs ter wereld moeten nu voor de rechter verschijnen. Bram, één van de beklaagde vredesactivisten, houdt deze week een blog bij over de rechtzaak in Londen.

Dag drie: Bahreini vluchteling vertelt rechter waarom hij actie nam aan DSEI wapenbeurs

De DSEI wapenbeurs ontving in 2015 tal van dictatoriale regimes. Ook Bahrein stond op de lijst van landen die uitgenodigd waren door de Britse overheid. In 2011 vond er nog een massale volksopstand plaats in het land. Deze werd gewelddadig onderdrukt door Bahreini veiligheidstroepen met de hulp van de Saoedische nationale garde. Isa al-Aali nam in 2011 actie tegen het Bahreini regime en moest vluchten vanwege zijn engagement. Vandaag is hij één van de beklaagden voor het blokkeren van een tank op weg naar de DSEI wapenbeurs in 2015.

In 2011 brak er een grootschalige geweldloze opstand uit tegen het Bahreini regime. Tienduizenden mensen kwamen op straat. Isa was één van hen. De reactie van de politie was zeer gewelddadig. Er werd met traangas en met scherp geschoten. Isa zag van dichtbij hoe demonstranten werden neergeschoten. Honderden werden gearresteerd.

Ook Isa werd in 2013 gearresteerd. 's avonds laat werd hij opgepakt, bedreigd en gemarteld. Na deze arrestatie, volgde er twee meer arrestaties. Hij bleef de straat opgaan, maar zijn veiligheidssituatie werd zo dramatisch dat hij besloot te vluchten.

In september nam Isa actie aan de DSEI wapenbeurs, waar ook de Bahreini overheid op de gastenlijst stond. “I wanted to stop arms going to the fair. It was my humanitarian duty to do so.” zei Isa woensdag in de rechtbank. Hij wordt aangeklaagd voor het blokkeren van een tank die op weg was naar de DSEI wapenbeurs. Wanneer de politie hem vroeg tijdens zijn actie om de weg te verlaten, antwoordde hij “you should arrest the criminals around the world selling arms, not me.”

Europese lidstaten hebben het Bahreini regime jarenlang tot op vandaag de dag bewapend. De Engelse overheid verkocht sinds 2011 meer dan 45 miljoen pond aan wapens aan Bahrein waaronder snipers en machinegeweren. Sinds dit jaar traint het Engels leger de Bahreinse Bahreini scherpschieters, goed wetende dat demonstranten in 2011 beschoten werden door snipers. Ook België verkocht gepantserde voertuigen aan Saoedi Arabië die gebruikt werden voor het neerslaan van de protesten in Bahrein.

Isa zei verder nog tijdens zijn getuigenis “Blocking the road now or people being killed in the future. In such a case my decision is easy to make.”

Dag twee: Rechter gooit argumenten openbare aanklager van tafel

De tweede dag van de rechtszaak startte met goed nieuws. De openbare aanklager probeerde er alles aan te doen om een politieke rechtszaak te vermijden. Haar argument dat een openbare weg nooit voor een actie van burgerlijke ongehoorzaamheid kan gebruikt worden, werd door de rechter van de tafel geveegd. Dit opent de weg naar een rechtszaak waar de wapenhandel op de beklaagdenbank zit.

Verschillende van de beklaagden getuigden vandaag in de rechtszaal waarom ze actie ondernamen.

“What do you think a tank is gonna be used for? To put on your front porch? It is made to kill people.”, zei Tom Franklin, één van de beklaagden, na herhaaldelijk aandringen van de openbare aanklager of Tom écht dacht dat de tank die hij blokkeerde gebruikt ging worden in een oorlogssituatie.

De openbare aanklager pruttelde tegen dat de tank die Tom blokkeerde op dat moment geen overtreding beging. Hij antwoordde hierop “It was in preparation for a crime, therefore it was committing a crime because it was in preparation of a crime.

De Saoedische luchtmacht bombardeert al maanden in Jemen met desastreuze gevolgen. Burgerinfrastructuur is vernietigd, een vluchtelingenkamp werd gebombardeerd, duizenden mensen zijn omgekomen. Voor de beklaagden was dit een belangrijke reden om actie te ondernemen. Angela Dichtfield, een andere beklaagde, zei hierover tijdens haar getuigenis “I was concerned that.... The news was just breaking about them [wapens] being used in Yemen, where they were being targeted at hospitals and schools, and they are being used to oppress, to stop protesters in Bahrain.”

Het Verenigd Koninkrijk is één van de grootste exporteurs van wapens naar Saoedi Arabië. Op de DSEI wapenbeurs was een militaire delegatie van de Saoedi Arabië dan ook aanwezig.

De rechtszaak gaat morgen verder. Olly Sprague van Amnesty International is één van de expertgetuigen die zal spreken over de illegale wapens verkocht op de DSEI wapenbeurs. Ook Isa al-Aali, een politieke vluchteling die gemarteld werd door de Bahreini veiligheidsdiensten en één van de beklaagden, zal getuigen waarom hij actie ondernam aan de DSEI wapenbeurs in 2015.

Dag één: solidariteitsdemonstratie bij start proces van beklaagde vredesactivisten

Vandaag, maandag 11 april, ging de eerste dag van de rechtszaak tegen de acht vredesactivisten  van gang in het Verenigd Koninkrijk. De acht worden beschuldigd van het blokkeren van een weg.  Tientallen mensen daagden op om hun steun te  betuigen met een spandoek die luidde “UK exporting conflict en repression”. 

De dag van de rechtszaak zelf verloopt in algehele chaos. De rechtszaak start uren later dan voorzien, er is niet genoeg plaats in de rechtzaal om alle beklaagden een plaats te geven en wanneer de openbare aanklager videobeelden wilt tonen, blijken die beelden niet afgestemd te zijn op een Windows besturingssysteem. “Luckily we prepare our actions better”, fluistert één van de medebeklaagden me toe.

In september 2015 gingen honderden mensen, waaronder ook enkele Belgen, over tot geweldloze actie aan de DSEI wapenbeurs, één van de grootste wapenbeurzen ter wereld. Voor verschillende dagen op rij werd de weg urenlang geblokkeerd waardoor militair materiaal niet tot aan de wapenbeurs geraakte. Niemand van de beklaagden ontkent deze feiten. In tegendeel. Er zijn goede redenen om actie te ondernemen aan de DSEI wapenbeurs. Elk jaar worden dictatoriale regimes zoals Saoedi Arabië en landen in oorlog zoals Irak ontvangen (klik hier voor meer info).

“Wij pleiten onschuldig.” zegt Bram Vranken van ikstopwapenhandel.eu. “Het Britse rechtssysteem laat toe dat een wet overtreden wordt om een grotere misdaad tegen te gaan. Dat was precies wat wij met onze actie probeerden te doen.”

De openbare aanklager wil nog voor de aanvang van de eigenlijk rechtszaak deze argumentatie van de tafel vegen door te stellen dat het blokkeren van de snelweg nooit “redelijk” kan zijn, ook niet in het geval van ernstige mensenrechtenschendingen of misdaden tegen de menselijkheid. In andere woorden, de openbare aanklager zegt dat hoe erg bepaalde oorlogsmisdaden ook mogen zijn, een weg dient enkel voor de auto's die erop rijden.

Voorlopig lijkt de rechter niet geneigd te zijn de argumenten van de openbare aanklager te volgen, toch valt de uiteindelijke beslissing pas morgen. Meer info volgt snel!

Ook de pers bericht over het proces:

7 april: een artikel op Dewereldmorgen
11 april: een artikel in de britse krant The Guardian
11 april: artikel op de De Standaard online
11 april: ochtendnieuws op Radio 1
11 april: RT news
12 april: The Guardian
12 april: The Morning Star
13 april: The Guardian
13 april: blog Campaign Against the Arms Trade
13 april: blog van Tom Franklin, één van de beklaagden
14 april: The Guardian
14 april: Ham&High

Proces tegen Belgische vredesactivisten in Verenigd Koninkrijk van start gegaan
11-04-2016 -

In september 2015 voerden honderden mensen actie tegen de DSEI wapenbeurs in Londen. Acht van hen, waaronder drie Belgen, worden nu vervolgd door de Britse overheid. Lees hier de komende week alles over het proces.

Waarom worden ze vervolgd?

Acht vredesactivisten verschijnen maandag 11 april voor de rechter in het Verenigd Koninkrijk. Onder hen ook drie Belgen van onze campagne Ikstopwapenhandel.eu. Ze voerden actie tegen de DSEI wapenbeurs, één van de grootste wapenbeurzen ter wereld. Honderden mensen blokkeerden een week lang op vreedzame wijze de toegangswegen van het ExCel center om te verhinderen dat de beurs opgebouwd kon worden. De openbare aanklager vervolgt nu acht van hen voor het blokkeren van de snelweg. Er hangt hen een boete van 1800 euro boven het hoofd. De uitspraak wordt op 15 april verwacht.

Wat is DSEI?

De tweejaarlijkse wapenbeurs DSEI vond plaats van 15 tot 18 september 2015 en lokt spelers uit de wereldwijde wapenindustrie. Er werd een breed gamma aan wapenproducten verkocht, van geweren en tanks tot gevechtsvliegtuigen en zelfs oorlogsschepen. De beurs trok zo’n 30.000 bezoekers onder wie ook vertegenwoordigers van regimes die de mensenrechten niet respecteren, landen die in oorlog zijn en ontwikkelingslanden. Amnesty International toonde meermaals aan dat er illegale wapens en marteltuig op de DSEI wapenbeurs worden tentoongesteld.

Het proces

“Wij pleiten onschuldig.” zegt Bram Vranken van ikstopwapenhandel.eu. “Het Britse rechtsysteem laat toe dat een wet overtreden wordt om een grotere misdaad tegen te gaan. Dat was precies wat wij met onze actie probeerden te doen. Europese wapens maken immers wereldwijd vele slachtoffers.”

Op 11 november 2015 vond een eerste hoorzitting plaats, waarbij de vervolgde activisten hun expertgetuigen konden voordragen. Het Britse gerecht liet weten mee te gaan in de juridische argumentatie van de activisten en ook de expertgetuigen werden goedgekeurd. “Zo staan niet meer wij, maar de wapenhandelaars op de beklaagdenbank”, aldus de vervolgde activisten.

Andrew Feinstein, journalist en schrijver van het boek ‘Handelaren des doods’ en Olly Sprague, wapenexpert bij Amnesty International zullen getuigen. Sprague monitort al jaren de DSEI wapenbeurs en heeft sinds 2005 elke editie opnieuw illegale wapens ontdekt die er tentoongesteld werden, gaande van marteltuig tot clustermunitie. Dit jaar werd hem de toegang geweigerd.

Wie is de schuldige?

De Europese wapenhandel houdt wereldwijd bloedige conflicten in stand. In Europese hoofdsteden worden dictators en oorlogsmisdadigers met open armen ontvangen om inkopen te doen op wapenbeurzen. Vredesactivisten die deze mensenrechtenschendingen proberen te stoppen, moeten voor de rechter verschijnen. Dit is de absurditeit voorbij!

Meer weten over hoe het verder gaat? Volg tijdens het proces de website van ikstopwapenhandel.eu of de Vredesactie blog op de De Wereld Morgen voor verdere updates.

Pagina's