Militarisering EU in stroomversnelling
11-09-2017 -

40 miljard euro. Dat is het bedrag dat de Europese Unie de komende tien jaar wil spenderen aan onderzoek en de aankoop van nieuwe wapentechnologie. De Commissie wil hiervoor een heus Europees Defensie Fonds oprichten.

40 miljard euro. Dat is het bedrag dat de Europese Unie de volgende tien jaar wil spenderen aan militair onderzoek en de aankoop van nieuwe wapentechnologie. De Commissie wil hiervoor een heus Europees Defensie Fonds oprichten. Dat geld komt vooral de wapenindustrie ten goede. Europees Commissaris voor industrie, Bienkowska, windt er alvast geen doekjes om. In september 2016 tweette ze “goed nieuws voor de defensie-industrie: nieuw Europees Defensie Fonds voor het einde van het jaar!”.

Het Europees Defensie Fonds bestaat uit twee delen:

  • Het eerste deel omvat een militair onderzoeksprogramma. Tot 2020 loopt een voorbereidend programma van 90 miljoen euro, de Preparatory Action. Dit is nog maar de eerste stap. Op termijn moet dit uitmonden in een grootschalig Defensie Onderzoeks Programma van 500 miljoen euro per jaar. De Commissie wil hiermee de ontwikkeling van controversiële technologieën zoals drones en killer robots ondersteunen.
  • Het tweede deel van het Defensie Fonds focust op de gezamelijke ontwikkeling en aankoop van wapens. Het zogenaamd 'Ontwikkelingsprogramma voor de defensie industrie' zou al vanaf 2019 in werking treden met een budget van 2,5 miljard euro. Ook dit is slechts een voorproefje, want vanaf 2021 zou het gaan over 5 miljard per jaar.
    Het zijn voornamelijk de lidstaten die dit onderdeel moeten financieren. De EU staat in voor één vierde van het bedrag. Om lidstaten te stimuleren eraan bij te dragen, stelt de Commissie een uitzondering op het Stabiliteits- en Groeipact voor, wat wil zeggen dat de lidstaten de aankoop van wapens via het Europees defensiebudget niet moeten meerekenen in hun begrotingstekort. Met andere woorden, lidstaten moeten besparen op sociale voorzieningen, onderwijs, justitie en gezondheidszorg om de EU begrotingsnormen te halen. Maar miljarden uitgeven aan nieuwe wapensystemen wordt beloond.

Een sterke competitieve wapenindustrie zal niet leiden tot een veiliger Europa. Integendeel. Nu reeds worden Europese wapens op grote schaal gebruikt voor het plegen van oorlogsmisdaden en komen 'onze wapens' terecht in ongewenste handen. Bovendien kadert dit economisch stimuleringsbeleid niet in een coherent buitenlands- en veiligheidsbeleid. Een Europees buitenlands beleid is immers zo goed als onbestaande. De Europese lidstaten houden de touwtjes liever zelf in handen en de samenwerking met de Europese Commissie op dit vlak loopt niet van een leien dakje. De Europese landen hebben elk hun eigen visie en ook de buitenlandse belangen zijn erg verschillend. Hendrik Vos, professor politicologie aan de UGent en directeur van het Centrum voor EU Studies, legde in een artikel op deredactie.be de vinger op de wonde: “Zolang de Unie geen krachtig en duidelijk aangestuurd buitenlands beleid heeft, is de uitbouw van een gemeenschappelijke defensie voorbarig. Het belangrijkste onderscheid tussen een leger en een roversbende is dat een leger in principe politiek wordt aangestuurd.” Of zoals Yves Robinson, CEO van wapenfabrikant Dassault het zei: “Everybody knows the answer is the fighter drone, but nobody knows what the question is.”

De Europese Unie was altijd een vredesproject, een soft power, die interne maar ook externe problemen geweldloos probeerde op te lossen. De huidige voorstellen brengen dat vredesproject in het gedrang. Het is echter nog niet te laat. Het komende jaar zal er hierover onderhandeld en gestemd worden in het Europees Parlement. Tijd om in actie te schieten!

Vredesactivisten verhinderen opbouw wapenbeurs in Londen
09-09-2017 -

Honderden vredesactivisten voerden deze week actie aan de DSEI wapenbeurs in Londen. Ze blokkeerden dagenlang de toegangswegen en vertraagden zo de opbouw van de beurs. Ook Belgische activisten deden mee.

Deze week meer dan honderd actievoerders gearresteerd, waaronder drie Belgen.

Honderden vredesactivisten voerden van 4 tot 11 september actie aan de DSEI wapenbeurs in Londen. Ze blokkeerden dagenlang de toegangswegen en vertraagden zo de opbouw van de beurs. Ook Belgische activisten deden mee.

Honderden vredesactivisten voeren al de hele week actie aan de DSEI wapenbeurs in Londen. Ze blokkeren de toegangswegen en verhinderen de opbouw van de beurs. Vandaag doen ook Belgische activisten mee.

Volgende week, van 12 tot 15 september, verzamelt de wereldwijde wapendindustrie in Londen voor een gigantische wapenbeurs: Defence & Security Equipment International (DSEI). De beurs wordt er om de twee jaar georganiseerd met de financiële, logistieke en politieke steun van de Britse regering.

Op DSEI verkopen 1500 wapenbedrijven hun producten, gaande van geweren over tanks tot gevechtsvliegtuigen en oorlogsschepen. Meer dan 34 000 bezoekers komen er shoppen, de belangrijkste klanten zijn militaire delegaties uit 56 landen. Ook van regimes die de mensenrechten niet respecteren, landen die in staat van oorlog zijn en ontwikkelingslanden. Onder andere Saoedi-Arabië, Egypte en Qatar staan op de gastenlijst. Volgens rapporten van Amnesty International werden er al meermaals illegale wapens verkocht op de beurs zoals clustermunitie en marteltuig.

Er namen ook Belgische vredesactivisten deel aan de acties. “Want dit is geen Brits maar een Europees probleem,” reageert Bram Vranken woordvoerder van Vredesactie vanuit Londen. “Er staan hier ook Belgische, Duitse en Franse wapenbedrijven. De EU lidstaten zijn één van de grootste wapenexporteurs ter wereld. We voeren elk jaar voor miljarden euro wapens uit naar corrupte en dictatoriale regimes. Onze wapens worden overal ter wereld gebruikt in bloedige conflicten.”

Vandeput bezoekt wapenbeurs volgende week

Uit een parlementaire vraag van de PTB+ blijkt dat Belgisch minister van defensie Steven Vandeput de wapenbeurs zal bezoeken. De minister wil daarmee de Belgische wapenindustrie ondersteunen. Elf Belgische wapenbedrijven zullen komende week hun waar tentoon stellen, waaronder FN Herstal, Esterline (voormalig Barco) en BSDI, de Belgische wapenlobbykoepel.

“Het is onbegrijpelijk dat een minister naar Londen reist voor het ondersteunen van de wapenindustrie”, reageert Vranken. “Wapendeals faciliteren met dictatoriale regimes zal niet leiden tot meer veiligheid. Het minste wat de minister kan doen is in het parlement tekst en uitleg verschaffen over zijn bezoek.”

-------
Hier staat een filmpje van de actieweek.

Vredesactivisten verstoren evenement van de wapenlobby met dansactie
22-06-2017 -

Een tiental vredesactivisten voert vanochtend al dansend actie aan de koninklijke militaire school in Brussel. Daar gaat vandaag een evenement van de wapenlobby door. De activisten klampen de bezoekers aan die binnenstappen terwijl de discobeat 'shame on you' door de boxen schalt.

Een tiental vredesactivisten voert vanochtend al dansend actie aan de koninklijke militaire school in Brussel. Daar gaat vandaag een evenement van de wapenlobby door. De activisten klampen de bezoekers aan die binnenstappen terwijl de discobeat 'shame on you' door de boxen schalt.

De bezoekers zijn deelnemers aan een lobby-evenement getiteld 'Defence and Industry Together to the Future'. De organisatoren 'Cercle royal Mars en Mercurius' kondigen het lobby-evenement aan als 'de opportuniteit om uw bedrijf rechtstreeks te valoriseren bij key verantwoordelijken van Defensie'. “Dit is één van die typische evenementen in de haast ongrijpbare wereld van de wapenindustrie. Beleidsmakers en wapenhandelaars ontmoeten er elkaar, leggen contacten, smeden deals. De wereld wordt er niet beter van, integendeel. De wapenbedrijven wel.”, zegt Bram Vranken, woordvoerder van vzw Vredesactie.

Controversiële sponsors

Het evenement wordt gesponsord door United Technologies en Honeywell. Beide bedrijven behoren tot de grootste wapenproducenten ter wereld en zijn niet onbesproken. United Technologies schond in 2012 nog het wapenembargo op China door de verkoop van militarie technologie, waardoor het land in staat was om voor het eerst zelf aanvalshelikopters te produceren. Honeywell is een belangrijke leverancier aan Israël. Het bedrijf onderhoudt de Israëlische F15 en F16 gevechtsvliegtuigen, die regelmatig ingezet worden bij het bombarderen van Gaza.

“Dit zijn bedrijven die geen greintje respect hebben voor de mensenrechten of het internationaal humanitair recht”, zegt één van de activisten. “Het enige waar deze bedrijven iets om geven is het verhogen van hun winstmarges.”

Op het lobby-evenement spreken verschillende wapenlobbyisten, onder andere Renaud Bellais van Airbus, de fabrikant van de Eurofighter Typhoon, zit in het openingspanel en spreekt over “nieuwe partnerschappen defensie-bedrijfswereld: opportuniteiten voor tewerkstelling en economie.”

Er is ook een expositieruimte voor wapenbedrijven. Onder andere de Belgische wapenfabrikant Sabca is aanwezig. “Sabca staat in voor de productie van vliegtuigonderdelen”, zegt Vranken. “Dat is minder onschuldig dan het lijkt. De Turkse A400M vliegtuigen van Erdogan zijn bijvoorbeeld uitgerust met onderdelen gemaakt door Sabca.”

Regeringsleiders praten over EU defensie

Wapenindustrie en beleidsmakers verzamelen bij de start van een belangrijke Europese top van regeringsleiders. Op de agenda van de top staat de subsidiëring van de wapenindustrie: een pot van 500 miljoen euro belastinggeld bestemd voor militair onderzoek. Minister-president Michel zal ons land vertegenwoordigen op die top, maar zijn standpunten zijn niet bekend.

Officieel vormt een analyse van de veiligheidsproblemen de basis van onze veiligheidspolitiek en wordt de economische politiek daarop afgestemd. In de praktijk is de economische politiek de motor achter de besluitvorming rond defensie. Men vergeet dat de enige doelstelling van die industrie is: meer wapens verkopen.

“Maar een wereld waarin meer wapens circuleren vormt hoegenaamd geen veiligere wereld. In een oorlog verliest iedereen, behalve de wapenindustrie.” aldus Vranken. “Lobbyisten van de wapenindustrie bepalen ons veiligheidsbeleid. Dat moet stoppen.”

Foto's op  https://www.flickr.com/photos/vredesactie

Facebook: www.facebook.com/istopthearmstrade.eu

 

 

Europese Commissie wil 39 miljard euro uitgeven aan bewapening
08-06-2017 -

Op 7 juni kondigde de Europese Commissie nieuwe voorstellen aan voor het ontwikkelen van een Europees defensie-beleid. “Deze voorstellen zullen onze veiligheid niet verbeteren, maar zijn enkel bedoeld als een verdoken subsidiëring van de wapenindustrie”, reageert ENAAT, het Europees Netwerk Tegen Wapenhandel.

Op 7 juni kondigde de Europese Commissie nieuwe voorstellen aan voor het ontwikkelen van een Europees defensie-beleid. “Deze voorstellen zullen onze veiligheid niet verbeteren, maar zijn enkel bedoeld als een verdoken subsidiëring van de wapenindustrie”, reageert ENAAT, het Europees Netwerk Tegen Wapenhandel.

De Europese Commissie lanceerde op 7 juni een aantal voorstellen die de Europese defensie moeten versterken. In totaal wil de Commissie voor 39 miljard euro vrijmaken voor militair onderzoek en de aankoop van wapens. Een deel van dit geld zou afkomstig zijn van Europese fondsen. De rest van dat geld moeten de lidstaten bijpassen.

Vredesorganisaties van het Europees Netwerk Tegen Wapenhandel (ENAAT) zijn kritisch voor de nieuwe voorstellen van de Europese Commissie. Deze voorstellen zullen niet leiden tot meer vrede en veiligheid. Dit zal enkel de wapenindustrie ten goede komen en zou wel eens kunnen leiden tot een escalatie van de wereldwijde wapenwedloop die momenteel gaande is.

Geld voor wapens, maar niet voor conflictpreventie’

De Europese Commissie stelt voor om EU-fondsen die nog niet begroot zijn, te gebruiken voor het oprichten van een ‘defensie-industrieel ontwikkelingsplan’. Op die manier zouden honderden miljoenen euro’s terecht komen bij de wapenindustrie.

Dat is niet verwonderlijk. De wapenindustrie is kind aan huis bij de Europese Commissie. Interne documenten van de Europese Unie tonen aan dat de Commissie tientallen ontmoetingen heeft gehad met de wapenindustrie.

Het is bijzonder verontrustend dat de Europese Commissie voorstelt om ongebruikte fondsen te gebruiken om de wapenindustrie te ondersteunen. Cruciale beleidsdomeinen zoals conflictpreventie zijn al jarenlang ondergefinancierd en ontvangen amper 6 miljoen euro per jaar.

Wapenaankopen aftrekbaar van begrotingstekort

De Commissie stelt bovendien voor om gemeenschappelijke wapenaankopen af te trekken van de begrotingstekorten van lidstaten. Totale waanzin. Lidstaten hebben de afgelopen jaren drastisch bespaard op sociale voorzieningen, onderwijs, justitie en gezondheidszorg om de EU begrotingsnormen te halen. Ettelijke miljoenen uitgeven aan nieuwe wapensystemen zou nu wel kunnen. Dat wil de Europese Commissie zelfs aanmoedigen.

Dat de Europese Unie publieke middelen wil gebruiken voor het ondersteunen van de wapenindustrie is niet alleen absurd, maar ook onethisch. Het is tijd dat de EU beseft dat dit niet leidt tot meer vrede en veiligheid.

 

Waar komen Vlaamse wapens terecht? NGO's vragen betere controle.
29-05-2017 -

Vredesactie - Intal - Oxfam Solidariteit - Vrede - Broederlijk Delen - Pax Christi Vlaanderen - Vereniging Oud Strijders (VOS) - Aan De IJzer - IPIS - 11.11.11

De Vlaamse overheid weet amper waar haar militaire goederen terecht komen. De Vlaamse vredesbeweging en mensenrechten- en ontwikkelingsorganisaties roepen op om van de wijziging van het wapendecreet gebruik te maken om dit fundamenteel te wijzigen. Vlaanderen moet zelf de verantwoordelijk opnemen voor waar haar wapens terecht komen.

Het Vlaams Parlement stemt op 30 mei over een voorstel van de regering dat het mogelijk moet maken om een Vlaams wapenembargo in te stellen. Dat is goed nieuws. Vlaanderen kan dan zelf beslissen om landen zoals bijvoorbeeld Saoedi-Arabië onder embargo te plaatsen, ook als de politieke wil op Europees of internationaal niveau daarvoor ontbreekt. 
Helaas vertoont de Vlaamse wapenexportwetgeving een ernstig gebrek waardoor de achterdeur van zo'n embargo wagenwijd open staat, namelijk de controle op het eindgebruik. In de praktijk weet de Vlaamse overheid amper waar haar militaire goederen terecht komen. De Vlaamse vredesbeweging en mensenrechten- en ontwikkelingsorganisaties roepen op om van de wijziging van het wapendecreet gebruik te maken om dit fundamenteel te wijzigen. Vlaanderen moet zelf de verantwoordelijk opnemen voor waar haar wapens terecht komen. 

In 2015 was 69,4 procent van het eindgebruik ongekend. Een significant deel van de Vlaamse wapenexport is bestemd voor verwerking door de industrie van andere staten. Vlaamse wapens of wapenonderdelen worden uitgevoerd naar andere EU landen zoals Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Vervolgens worden diezelfde wapens, ondertussen ingebouwd in grotere wapensystemen, verder uitgevoerd naar ... Vlaanderen weet niet waar ze belanden. Nochtans zijn deze Europese landen grote exporteurs naar onder andere het Saoedi-Arabische regime. De wapenexport naar Saoedi-Arabië en andere problematische bestemmingen blijft via een ommetje dus een realiteit, ook onder een herwerkt decreet. 
Het huidige decreet laat de controle op het eindgebruik van deze producten over aan lidstaten van de EU, en zelfs aan de lidstaten van de NAVO en van het Wassenaar Arrangement. Geen van deze multilaterale gouvernementele organisaties voert een effectieve controle op de naleving van de ethische regels waartoe de lidstaten ervan zich verbonden. 
Door het regime van ‘algemene vergunningen’ voor transfers binnen de EU wordt een cruciaal deel van de Vlaamse export niet langer gecontroleerd. Het is van groot belang om risicovolle producten uit te sluiten uit dit regime en om zicht te blijven houden op wat er gebeurt met producten die via dit regime verhandeld worden. 

Ondertekend door:

Vredesactie - Intal - Oxfam Solidariteit - Vrede - Broederlijk Delen - Pax Christi Vlaanderen - Vereniging Oud Strijders (VOS) - Aan De IJzer - IPIS - 11.11.11

Money for war? We say no.
23-05-2017 -

Trump, de NAVO, de EU - allemaal willen ze meer geld pompen in de wapenindustrie. In aanloop naar de NAVO-top later deze week, voeren vredesactivisten vandaag actie aan de kantoren van de Europese Commissie.

Trump, de NAVO, de EU - allemaal willen ze meer geld pompen in de wapenindustrie. In aanloop naar de NAVO-top later deze week, voeren vredesactivisten vandaag actie aan de kantoren van de Europese Commissie. Ze klagen aan dat de Europese Unie stappen onderneemt om de wapenindustrie te subsidiëren. “Terwijl het Midden-Oosten in vuur en brand staat, subsidieert de Europese Unie de wapenindustrie. De Europese Commissie zet zo onze veiligheid en die van miljoenen anderen op het spel enkel voor het profijt van een industrie met bloed aan haar handen”, klinkt het bij de activisten.

De activisten bezetten op dit moment de kantoren van de Europese Commissie. Ze zetten tentjes op en weigeren te vertrekken zolang de Europese Unie doorgaat met het subsidiëren van de wapenindustrie.

Money for war? We say no.
De NAVO-lidstaten komen deze week in Brussel samen om te praten over militaire samenwerking. Het verhogen van de defensie-uitgaven staat daarbij hoog op de agenda. “Gaat het om onze veiligheid of gaat het om de winstcijfers van de wapenindustrie?” zegt Bram Vranken, woordvoerder van Vredesactie. “Meer geld uitgeven aan wapens leidt niet tot een veiliger Europa in een veiligere wereld. Integendeel. Europese wapens duiken op in conflicten wereldwijd en zijn net een katalysator voor geweld en conflict”.

Geen Europa op maat van de wapenindustrie
Met de lancering van het Europees Defensie Actieplan maakte de Europese Commissie in 2016 van het versterken van defensie een beleidsprioriteit. Het actieplan stelt tal van maatregelen voor die de wapenindustrie financieel moeten ondersteunen.
“Dat is niet verwonderlijk”, zegt Vranken. “De wapenindustrie is kind aan huis bij de Europese Commissie.” Interne documenten van de Europese Unie tonen aan dat de Commissie tientallen ontmoetingen heeft gehad met de wapenindustrie over het opstarten van een militair onderzoeksprogramma.
Sinds dit jaar subsidieert de Europese Unie voor het eerst een militair onderzoekprogramma. Zij geven hiervoor 90 miljoen euro aan de wapenindustrie. Maar het gaat slechts om een voorbereidend programma. De Europese Commissie wil vanaf 2021 een pot van 3,5 miljard euro ter beschikking stellen voor militair onderzoek.
“Het is tijd dat de EU beseft dat het ondersteunen van de wapenindustrie niet leidt tot meer vrede en veiligheid. We hopen dat deze actie een wake-up call mag zijn voor de EU-beleidsmakers om dringend van spoor te veranderen”, zegt Vranken nog.

Leiden meer militaire uitgaven wel tot meer veiligheid?
23-05-2017 -

Onderstaande tekst verscheen op 23 mei 2017 als opiniestuk in De Morgen
Deze week zakt Amerikaans president Trump af naar Brussel voor een bijeenkomst van de NAVO. Een wederkerend mantra is dat Europese landen hun militaire uitgaven drastisch moeten verhogen. Cruciale vragen blijven echter onbeantwoord. Waar moeten die uitgaven toe dienen? Leiden meer militaire uitgaven wel tot meer veiligheid?

Onderstaande tekst verscheen op 23 mei 2017 als opiniestuk in De Morgen

Deze week zakt Amerikaans president Trump af naar Brussel voor een bijeenkomst van de NAVO. Een wederkerend mantra is dat Europese landen hun militaire uitgaven drastisch moeten verhogen. Cruciale vragen blijven echter onbeantwoord. Waar moeten die uitgaven toe dienen? Leiden meer militaire uitgaven wel tot meer veiligheid?

“De NAVO is overbodig”. Met die uitspraak gooide Amerikaans president Trump tijdens zijn verkiezingscampagne de knuppel in het Europese hoenderhok. Hoewel hij over de NAVO intussen een bocht maakte van 180 graden, staat defensie sindsdien hoog op de Europese agenda. Steeds meer stemmen pleiten voor een Europa dat instaat voor haar eigen bewapening.

Het probleem echter is geen gebrek aan wapens, wel een gebrek aan politieke visie.

Geven we te weinig uit aan defensie?

Een blik op de cijfers relativeert deze stelling alvast. Europa geeft allesbehalve te weinig uit aan defensie. In 2015 spendeerden de Europese lidstaten het astronomische bedrag van 203.143 miljard euro aan defensie.

Ter vergelijking, dat is 3,5 keer meer dan het defensiebudget van Rusland. Sinds het eind van de Koude Oorlog spendeerden Europese lidstaten stelselmatig meer dan Rusland. Als het resultaat daarvan zou zijn dat NAVO-landen nog steeds veel zwakker zijn, dan is er iets grondig fout gegaan.

Een wederkerend mantra is dat de EU lidstaten niet voldoen aan de NAVO 2 procent norm. Deze norm bepaalt dat NAVO-lidstaten twee procent van hun BBP moeten spenderen aan defensie. De vraag of die militaire investeringen ook tegemoet komen aan een reële veiligheidsnood, wordt niet gesteld. Die 2% is op zich een absurde afspraak. Een land met een negatieve economische groei is volgens deze filosofie plotseling veiliger, want mag besparen op defensie. Dergelijke symboolpolitiek brengt stabiliteit noch veiligheid een stap dichterbij.

Zwaarbewapende club zonder visie

Maar is een Europese defensie dan niet efficiënter? Als alle 28 landen in plaats van apart te beslissen hoe ze hun defensiebudgetten besteden dat samen zouden doen, zijn we efficiënter bezig. Toch?

Dat brengt ons bij de kern van de zaak: welke doelstelling moet die Europese defensie dienen? Daar knelt het schoentje, want een defensiebeleid ligt in het verlengde van een buitenlandbeleid en laat dat nu net een beleidsdomein zijn waarover de 28 Europese lidstaten het zelden eens zijn.

Wanneer Europese landen ergens militair tussenbeide komen, doen ze dat steeds in wisselende coalities. Over de aanpak van de crisissen in Syrië en Libië waren de EU lidstaten het in het verleden altijd fundamenteel met elkaar oneens.

Zonder eengemaakt Europees buitenlands beleid is een gemeenschappelijke defensie voorbarig. Of zoals professor EU studies Hendrik Vos onlangs schreef “het belangrijkste onderscheid tussen een leger en een roversbende is dat een leger politiek wordt aangestuurd”.

Zorgen hoge(re) defensie uitgaven voor meer veiligheid?

Decennialang hebben politieke leiders de mythe verkocht dat meer wapens en meer militaire uitgaven zullen leiden tot meer veiligheid. De militaire interventies in Libië en Afghanistan zorgden echter net voor een intensifiëring van die conflicten. Vandaag zijn die landen er erger aan toe dan ooit. Meer militaire investeringen gaan geen zoden aan de dijk brengen en dreigen gemaakte mislukkingen te herhalen.

Albert Einstein zei ooit “waanzin is steeds opnieuw hetzelfde doen, en dan verschillende uitkomsten verwachten”. Volgens deze definitie is ons defensiebeleid rijp voor een psychiatrische behandeling.

Vredesactivisten verstoren EU workshop voor wapenindustrie
28-03-2017 -

Vandaag voerden een twintigtal vredesactivisten actie aan het Europees Defensie Agentschap (EDA) in Brussel. Daar vindt een workshop plaats om de wapenindustrie te informeren over de ondersteuningsmaatregelen die de Europese Unie hen biedt.

De vredesactivisten liggen in een plas rode verf en verhinderen zo de toegang tot de workshop. “Terwijl het Midden-Oosten in brand staat, komen wapenhandelaars hier hun zakken vullen met belastinggeld”, zegt één van de actievoerders. “De EU subsidieert een industrie met bloed aan de handen”.

Sinds dit jaar geeft de Europese Unie voor het eerst 90 miljoen euro voor militair onderzoek aan de wapenindustrie. Dat is een voorbereidend onderzoeksprogramma. De Europese Commissie stelt voor om vanaf 2021 een grootschalig onderzoeksprogramma te starten van 3,5 miljard euro voor zeven jaar.

“Het is beschamend dat een industrie die aanzienlijke winsten boekt met het verkopen van dodelijk wapentuig, daarbovenop nog subsidies krijgt van de EU. Een industrie met 100 miljard euro omzet per jaar kan haar eigen Research & Development betalen.” zegt Bram Vranken, woordvoerder van Vredesactie.

Geen enkele garantie dat wapens niet terechtkomen in conflictgebieden

De ontwikkeling van autonome wapens en drones is één van de Europese onderzoeksprioriteiten. Deze wapens zijn controversieel. Het Europees Parlement riep in 2014 op tot ontwapening van gewapende drones en een verbod op de ontwikkeling van autonome wapens. Ook duizenden wetenschappers waarschuwden in een open brief voor de risico’s van een wapenwedloop in autonome wapens.

Volgens Vredesactie is het reëel dat de met Europees geld ontwikkelde wapens in de verkeerde handen terecht komen. “De technologie wordt eigendom van de betrokken wapenbedrijven”, zegt Vranken. “Er staat deze bedrijven niets in de weg om deze wapens daarna te exporteren naar conflictgebieden.”

“Dat de Europese Unie publieke middelen zou gebruiken voor militair onderzoek is niet alleen absurd, maar ook onethisch. En het brengt onze veiligheid geen stap dichterbij.”, zegt Vranken.

www.facebook.com/Istopthearmstrade.eu
www.ikstopwapenhandel.eu

 

 

Hoezo geen Vlaamse wapenexport naar Saoedi-Arabië?
27-03-2017 -

“Vlaanderen exporteert geen wapens naar Saoedi-Arabië”. Dat zei de regering Bourgeois gisteren naar aanleiding van een oproep van minister voor ontwikkelingssamenwerking Alexander de Croo voor een wapenembargo op Saoedi-Arabië. Het is nochtans waarschijnlijk dat er wél Vlaamse wapens terecht komen in Saoedi-Arabië, de Vlaamse regering weet het gewoon niet.

Onderzoek van het Vlaams Vredesinstituut uit 2011 onthulde dat de Saoedische Eurofighter gevechtsvliegtuigen uitgerust zijn met radarapparatuur geproduceerd door Advionics, een Vlaams bedrijf. Deze werden in eerste instantie geëxporteerd naar Duitsland, maar belandden uiteindelijk toch in Saoedi-Arabië. De Vlaamse regering wist echter van niets.

In mei vorig jaar bezetten actievoerders daarom meer dan 12 uur lang het dak van Advionics. Ze ontrolden spandoeken en sloegen er hun tenten op. In de dagen daarna kregen alle Vlaamse parlementsleden meer dan 600 berichten in hun mailbox van bezorgde Vlamingen. "Ik wil met deze mail uw aandacht vragen voor een schrijnende tekortkoming van de Vlaamse wapenhandelwetgeving," schreven ze. "De Vlaamse regering weet amper waar Vlaamse wapens terecht komen."

Ondertussen kunnen we er niet meer naast kijken: de aanslepende Saoedische bombardementen hebben een humanitaire catastrofe veroorzaakt in Jemen. Miljoenen mensen lijden honger. Hospitalen, scholen en havens werden met de grond gelijk gemaakt. Dat hierbij Vlaamse wapens worden ingezet is hallucinant.

Regering weet amper waar Vlaamse wapens terecht komen

De regering Bourgeois zei gisteren dat er geen export is naar Saoedi Arabië. In werkelijkheid heeft de Vlaamse overheid er geen flauw benul van waar haar wapens terecht komen. In 2015 was 69,4 procent van het eindgebruik ongekend. Het Vlaams wapenhandeldecreet werkt voor intra-Europese export met een systeem van algemene vergunningen. Het eindgebruik van een algemene vergunning is per definitie ongeweten.

Afwegingen inzake veiligheid, vrede en mensenrechten worden bij het huisvuil gezet ten voordele van economisch gewin. Het Saoedisch gebruik van de Vlaamse radarsystemen is een schrijnend voorbeeld van de gevolgen van zo'n beleid.

Vlaamse regering kan haar beloften niet waarmaken

Officieel voert Vlaanderen geen wapens uit naar Saoedi-Arabië. Iedereen is het erover eens dat dat geen goed idee is. Ook bevoegd minister Geert Bourgeois. Maar hoe kan de Vlaamse regering die belofte waarmaken, als we van het merendeel van de uitgevoerde wapens geen idee hebben waar ze terecht komen?

De Vlaamse regering stelde vorige week een herziening van het wapenhandeldecreet voor. In dat voorstel wordt het probleem van het ongekend eindgebruik niet opgelost. Een gemiste kans. Dit is hét moment om de daad bij het woord te voegen en te zorgen dat er geen wapens meer via een omweg in Saoedi-Arabië belanden. Want zolang de Vlaamse regering niet weet waar haar wapens terecht komen, blijft het Vlaams wapenexportbeleid in het duister tasten.

-------------
Video met actieverslag van mei 2016: https://www.facebook.com/Istopthearmstrade.eu/videos/473326696195751/

Opinie: EU defence policy ready for psychiatric treatment
22-03-2017 -

Calls for a more militarised Europe have grown and grown, while the EU Council recently concluded that “Europe must commit additional resources” to defence. But increasing military expenditure is not the way forward.

Calls for a more militarised Europe have grown and grown, while the EU Council recently concluded that “Europe must commit additional resources” to defence. But increasing military expenditure is not the way forward.

This article appeared on Euractiv.

Albert Einstein once said that insanity is doing the same thing over and over again and expecting different results. According to this definition our defence policy is ready for psychiatric treatment.

With mounting pressure from the Trump administration to increase military expenditure, defence spending is high on the European agenda.

In November, the Commission proposed measures which would earmark €3.5 billion of the EU budget to the arms industry to develop new military technologies from 2021 onward, with the objective of boosting “the competitiveness of the European arms industry”.

Other measures include wider access to EU funds such as COSME (for SMEs), regional funds and Erasmus +, as well as new funding from the European Investment Bank for military projects.

More military expenditure, however, won’t lead to peace and security. The problem isn’t the lack of weapons, but the lack of political vision for sustainable peace.

Do we really not spend enough on defence already?

A look at the total sum of military spending puts things into perspective. EU member states combined are the second biggest military power in the world. Only the United States spend more on defence.

In 2015 alone, EU countries spent the astronomical sum of €203.14 billion on their armies and weaponry.

By comparison, the Russian military budget is approximately €60 billion a year. Since the end of the Cold War, EU member states have systematically overspent Russia by a factor of more than three to one. If the result is that Europe is still military weaker than Russia, then something has gone terribly wrong with our taxpayers’ money.

Under the NATO framework EU members have regularly reiterated their commitment to spend 2% of their GDP on the military sector. This would mean a drastic increase of €85 billion annually leading to severe budget cuts in other budget lines such as social security and development aid, but won’t make us safer.

But isn’t a European army more efficient? If all 28 countries would join their military budgets that would mean more bang for one’s buck, wouldn’t it?

That’s the big question: which objectives should a common European defence policy serve? What operations would a European army be involved in?

A defence policy is never a goal on itself but is only one of the instruments of a foreign policy. As long as a European foreign policy is lacking, a European defence policy is premature.  The most important distinction between an army and a gang of robbers is that an army is politically controlled.

Giving money to the arms industry, as proposed by the European Commission, without resolving these serious shortcomings will not only be a waste of public money but will also exacerbate instability.

The arms industry is an industry unlike any other but one that profits from selling weaponry worldwide. Such an industry should not receive preferential treatment from the EU.

In the absence of political leadership, what remains is an economic policy. The result is a set of proposals that favours arms companies, including their capacity to export sophisticated weaponry, funded with public money, to non-EU countries.

For decades we have been told that more weapons and military spending would lead to more security and stability. However, none of the major conflicts of the last decades have been solved through military means. The military interventions in Afghanistan, Libya and Iraq were disasters which have only made matters worse.

Rather than repeating the mistakes of the past, the EU should come up with more innovative and courageous solutions in tackling the root causes of conflicts and drastically increase its support to peaceful ways of resolving them.

Of course, the EU has a critical role to play to confront the major challenges and numerous problems we are being faced with. Climate change, nuclear proliferation and increased inequality are only a few of them.

These problems will not be solved by investing more in weapons. On the contrary, higher military expenditure means less money to tackle these challenges in a sustainable way.

Pagina's